Jak mam wyliczyć jaką moc potrzebuję?
 

Orientacyjny dobór instalacji opiera się o średnią wysokość miesięcznych wydatków brutto na zakup energii elektrycznej (w taryfie G11). Podane poniżejwielkośi są orientacyjne. Nie uwzględniają tzw. systemu upustów. Moc generatora (ilość modułów) powinna być przewymiarowana w stosunku do inwertera o min. 20 % przy założeniu, że jest to typowa instalacja na południe. W instalacjach wschód-zachód przewymiarowanie powinno być większe. Szczegółowy dobór składowych systemu przedstawimy Drogi Kliencie, po wykonaniu projektu na podstawie kompletnych danych.

 

WAŻNE:

Przy idealnie dobranej wielkości instalacji PV, wyprodukowana w ciągu roku energia elektryczna może pokryć co najwyżej 120% rocznych potrzeb domu. Niekorzystne jest więc przewymiarowanie instalacji PV, ponieważ nadwyżka energii oddana do sieci i niewykorzystana w ciągu roku przechodzi na własność sprzedawcy energii.

 


Prawie zerowe rachunki za prąd


Od 1 lipca 2016 roku każdy obywatel może produkować energię w przydomowej instalacji aby wykorzystać ją na własne potrzeby. Co więcej okres produkcji i zużycia nie musi się pokrywać, co oznacza że prąd wyprodukowany w ciągu dnia może wykorzystać w nocy. Na rozliczenie energii wyprodukowanej oraz zużytej jest cały rok. W praktyce oznacza to, że jeżeli posiadasz dobrze dobraną instalację PV, która rocznie wyprodukuje ilość energii elektrycznej odpowiadającą twojemu rocznemu zużyciu rachunki za energię spadną prawie do zera a dokładnie do wysokości opłat stałych.


Przykład:


Jeżeli miesięczny rachunek za prąd wynosi 200 zł w tym opłaty stałe 10 zł to roczne rachunki za prąd wyniosą ok. 2400 PLN. Przy twoich rachunkach potrzebujesz instalację o mocy ok. 5 kWp. (sprawdź ceny zestawów). W kolejnym roku po montażu instalacji miesięczne rachunki spadną do ok. 10 PLN miesięcznie co oznacza oszczędności ok. 190 PLN miesięcznie czyli 2280 PLN rocznie.. Od lat rachunki za energię rosną nieprzerwanie. Zakładając jedynie 3,5% roczny wzrost cen energii oznacza to, że przez 15 lat twoje oszczędności na energii elektrycznej wyniosą ok. 44 000 PLN.Wysoka produkcja własnej energii


Instalacje fotowoltaiczne dają Ci niebywałą możliwość produkcji własnej energii i uniezależnienia się od jej zakupu w zakładzie energetycznym. Nawet w polskich warunkach klimatycznych instalacje PV mogą pracować wydajnie i efektywnie. Co więcej do wykonywanych przez nas instalacji fotowoltaicznych dobieramy zawsze urządzenia wysokiej jakości a dodatkowo podczas prac projektowych i montażowych podchodzimy indywidualne do każdej instalacji. Przekłada się to na wysoką produkcję energii przez instalację PV. W przypadku technologii smart wykonane przez nas instalacje są w stanie produkować około 1000 kWh z kWp zainstalowanej mocy.


Analiza w programie Blue Sol dla zestawu 5SM o mocy 8,67 kWp zainstalowanego w Szamocinie. Prognozowana roczna produkcja energii: 8302,75 kWh Roczna redukcja CO2 4981,65 Kg. Roczna produktywność: 956,54 kWh/kWp.Niezawodność


Instalacje fotowoltaiczne (PV) nie posiadają ruchomych części z tego powodu są niezawodne co potwierdzają długie gwarancje udzielane przez producentów poszczególnych komponentów. Najdroższe w instalacji PV, moduły fotowoltaiczne posiadają 10 letnią gwarancję na wady ukryte oraz 25 letnią gwarancję na generowaną moc. Instalacja fotowoltaiczna powinna być serwisowana 1-2 razy w roku.Ekologia i prestiż


Pracująca instalacja fotowoltaiczna nie emituje żadnego hałasu, zanieczyszczeń stałych bądź gazowych, co więcej potrzeba zaledwie 2-3 lat pracy aby została wyprodukowana energia potrzeba do wyprodukowania modułów PV. Co oznacza, że przez kolejne 15, 20 lat moduły PV produkują znaczne nadwyżki energii w stosunku do energii pierwotnej wykorzystanej do ich wyprodukowania. Instalacje PV są także bardzo ekologiczne po zakończeniu ich pracy. Obecnie produkowane moduły PV podlegają w 96% recyklingowi i nie zawierają komponentów szkodliwych dla środowiska. Montaż instalacji PV jest także wyznacznikiem prestiżu. W Niemczech 1 500 000 gospodarstw domowych posiada instalacje fotowotlaiczne.


Co to jest system upustów?


0,8 kWh bezpłatnej energii
za każdą

oddaną 1 kWh

dla mikroinstalacji o łącznej mocy
zainstalowanej nie większej niż 10 kW

0,7 kWh bezpłatnej energii za
każdą

oddaną 1 kWh

dla mikroinstalacji o łącznej mocy
zainstalowanej od 10 do 50 kW